Att profilera sig och sitt företag med hjälp av profilkläder är både kostnadseffektivt och en långsiktig strategi av marknadsföring och uppbyggnad av varumärket. Om man väljer rätt leverantör av sina profilkläder har dessa en så pass bra kvalitet att kläderna håller i många år framöver och bibehåller därmed sin funktion både vad det gäller plaggets funktion som sådan och även funktionen med marknadsföringen och spridningen av företagets varumärke, som håller i sig så länge plagget lever kvar.

När man väljer profilkläder kan man verkligen nischa sitt företag när det kommer till vilken typ av plagg man väljer men också hur utförandet på dessa är. En riktigt bra leverantör kan leverera profilkläder som ligger helt i företagets varumärkeslinje när det kommer till den grafiska designen.

Man har som företag ofta en linje att gå efter och likaväl som man vill att företagets fakturor, kuvert och brevpapper ska gå i en linje så vill man ofta också bygga upp sin bank av profilkläder på samma sätt. Det vill säga att man vill kunna applicera sin logotyp och företagsnamn i enlighet med företagets varumärke. Det gäller både färger på namnet och logotypen men också företagets typsnitt. För att bygga ett starkt varumärke som folk minns krävs det att man som företag har en enhetlig grafisk profil som är lätt att känna igen och som är återkommande såväl på fakturor, kuvert och brevpapper men också på profilkläder och företagets bilar.

På samma sätt vill ett företag ofta att de anställda ska ha likadana kläder när de representerar företaget utåt, både under möten och fysiskt arbete, för att det ska finnas en helhet och man lätt ska se vilka som kommer från vilket företag och vilka som hör ihop. Det är därför väldigt unikt att man individanpassar kläderna mer än i storlek, även om det så klart förekommer också.