Det är inte bara företag som kan använda sig av profilkläder för att på ett effektivt sätt sprida sitt varumärke och profilera sig. Profilkläder kan givetvis användas av alla som vill sprida sitt varumärke oavsett vad det är för företag, organisation eller förening. Det är till exempel populärt hos olika skolor, såväl gymnasieskolor och universitet att använda sig av profilkläder för att visa var man kommer ifrån, för att visa gemenskap och tillhörighet. Ett annat tillfälle för skolor att använda sig av profilkläder är vid olika mässor när man ska sprida skolans information om dess olika program och inriktningar.

De vanligaste produkterna inom profilkläder som skolor använder sig av är t-shirts och hoodies.

När man använder profilkläder inom en skola kan man göra det på flera sätt. Dels dela ut t-shirts med skolans logotyp på till alla skolans elever och på så sätt få en effektiv marknadsföring och spridning av sitt varumärke vid mängder av olika tillfällen. Det kan handla om hundratals elever som väljer att använda sin t-shirt vid olika tillfällen och aktiviteter på sin fritid. Det är hundratals elever med olika fritidssysslor och man når på så sätt en stor del av sin specifika målgrupp och detta med hjälp av små hjälpmedel och förhållandevis lite pengar med tanke på spridningen som blir.

Ett annat sätt att använda sig av profilkläder när det kommer till skolor är att visa gemenskap och tillhörighet. Det kan handla om tröjor som enbart delas ut till en viss klass. Varje klass kanske har sin egen slogan som ska stå på tröjan, klasserna kanske är indelade i olika färger som de har på sina tröjor och som sedan används vid skolmästerskap. Tröjor används också till elevernas glädje vid skol- och klassresor för att visa gemenskap. Ofta används tröjorna i flera år, både under skolgången men även efteråt vilket gör att det är en väldigt effektiv marknadsföring.